Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf personen, onder wie bij voorkeur:

a een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest in het openbaar bestuur van Hilversum
b een persoon die afkomstig is uit de kring van personen en/of instellingen die zich bezighouden met de (cultuur)historie van Hilversum
c een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect
d een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest op het gebied van wonen in Hilversum
e een persoon die afkomstig is uit de sfeer van het ondernemen te Hilversum

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

- Peter van Dulst, voorzitter
Sophie Keulemans, secretaris
- Hendrik Jan Kappelle, penningmeester
- Beernoud Moojen, algemeen bestuurslid
- Hans Ruijssenaars, algemeen bestuurslid
-

Joke Ubbink, algemeen bestuurslid