Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl
De jury van de Vakprijs
a benoeming
Het bestuur van de Stichting benoemt de jury van de Vakprijs. De juryleden worden benoemd op persoonlijke titel voor één periode. De jury is onafhankelijk van de Stichting. Bouwwerken waarbij juryleden als ontwerper betrokken zijn geweest, komen niet in aanmerking voor de prijsronde waarbij zij als jurylid optreden.

b samenstelling
De jury bestaat uit 5 leden waaronder één voorzitter. De jury wordt samengesteld op basis van artikel 9 lid 2 van de statuten van de Stichting.

c vergaderingen
De jury beoordeelt de genomineerde bouwwerken op grond van de criteria in de statuten en het reglement  en bepaalt de winnaar van de Vakprijs.
De jury vergadert zo vaak als nodig is om te komen tot een oordeel over de genomineerde bouwwerken die daartoe aan haar worden voorgelegd. De jury kan ertoe besluiten de genomineerde bouwwerken te bezoeken. De verslagen van de jurybijeenkomsten worden geaccordeerd door de jury. Voor het secretariaat van de jury wordt een scribent aangewezen. Deze verzorgt de verslaglegging en het juryrapport. Overige facilitaire ondersteuning wordt door de Stichting geregeld.

d juryoordeel
De jury brengt zijn oordeel uit aan het bestuur van de Stichting. Het oordeel van de jury is bindend voor alle betrokkenen. Over het juryrapport kan niet worden gecorrespondeerd.

e juryrapport
De beslissing van de jury wordt gemotiveerd weergegeven in het juryrapport. Het juryrapport bevat tevens een beknopte omschrijving van alle genomineerde bouwwerken. Het juryrapport wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting. Het juryrapport is schriftelijk en wordt na de prijsuitreiking openbaar gemaakt. Het juryrapport wordt ook toegezonden aan de ‘Vrienden van de Hilversumse architectuurprijs'.

De Vakjury
De leden van de Vakjury 2015-2016 zijn:

Kees Rijnboutt
Sylvia Karres
Maarten Marijnusse
Barend Smit
Paddy Tomesen
                                            
Kees Rijnboutt is voorzitter van de jury.
De jury wordt voor de rapportage ondersteund door Barbara den Hartogh.

De Publieksprijs
De genomineerde bouwwerken worden in februari en maart 2015 via De Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode bekend gemaakt, waarna de lezers van de regionale media hun stem kunnen uitbrengen. Nadere informatie over de verkiezingsperiode volgt. Vanaf 18 januari zijn de nominaties op deze website te bekijken.

Het bestuur van de Stichting stelt de uitslag vast. Dit besluit is bindend en over dit besluit kan niet worden gecorrespondeerd.