Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl

Uitreiking Vakprijs en Publieksprijs 2015-2016
Op donderdag 6 april 2017 is de feestelijke uitreiking van de Architectuurprijzen over 2015-2016.
De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis. Aanvang 19.30.

Aanmelden
Met het invulformulier onder het kopje 'aanmelden'. De toegang is gratis.

Stem nu voor de Publieksprijs
Tot en met zondag 12 maart kunt u nog stemmen op het mooiste gebouw van Hilversum. De eerste twee weken van de stemming wordt de tussenstand weergegeven, daarna niet meer. Zodoende is de uitslag die op 6 april tijdens de feestelijke prijsuitreiking wordt bekendgemaakt, een verrassing…
Op deze website staat een beschrijving van alle genomineerde projecten. Klik op de rode banner en ga rechtstreeks naar het stemformulier. Onder de inzenders verloten wij vijf exemplaren van het boek van Marlies Rohmer: 'What happened to my buildings'.

Film met de genomineerde projecten
Er is een korte film gemaakt van ca. 8 minuten met alle nominaties. Om de film te bekijken: klik op deze link,

Tentoonstelling
Ook via de Facebook pagina van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs en via Twitter houden wij de komende weken een ieder op de hoogte. In Museum Hilversum kunt u de komende weken de genomineerde werken komen bekijken. De toegang is gratis.

Programma
De feestelijke prijsuitreiking op donderdag 6 april in de Burgerzaal van het raadhuis begint met een verhaal van architect Marlies Rohmer over haar boek ‘What happened to my buildings’.
Daarna krijgen alle genomineerden 5 minuten de gelegenheid hun genomineerde werk toe te lichten. Vervolgens wordt door de voorzitter van de Vakjury de winnaar van de Vakprijs bekendgemaakt en wordt de winnaar van de Publieksprijs bekendgemaakt door Peter Schat, redactiechef van De Gooi en Eemlander. Daarna is er nog ruim de tijd voor napraten met een hapje en een drankje...

'Hilversum Mediastad' Wat betekent dat voor de inrichting van de stad.
Hilversum staat bekend als de Mediastad. Dat profiel zou herkenbaar moeten zijn in de stad en de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving. Het profiel zou ook te herkennen moeten zijn op het gebied van Wonen, Werken, Cultuur en ondernemen. Hoe denken betrokkenen daarover?
Tijdens onze Themabijeenkomst over dit onderwerp in april 2016 gaven spraakmakende inleiders hun visie. De aanwezigen kregen ruimschoots de gelegenheid mee te praten over dit voor Hilversum belangrijke onderwerp.
Inleidingen werden verzorgd door stedenbouwkundige Ton Schaap, mediadeskundige Rudy Stroink en de gemeentelijke deskundige Anne Visser. Kjeld Vosjan (Centrummanager) en Wim Voogt (plan voor het stationsgebied) kwamen ook aan het woord.
De resultaten van de enquête die wij organiseerden i.s.m. De Gooi en Eemlander werden op deze avond gepresenteerd. De avond werd bezocht door ruim 120 geïnteresseerden.
Het debat met de zaal werd geleid door tv presentator en Hilversummer Kees Driehuis.

Thema's
De volgende thema's kwamen aan bod:
- Maakt Hilversum zijn naam, waar als Mediastad op stedenbouwkundig terrein?
- Hoe zit het met wonen en werken in de Mediastad voor werknemers en hun gezinnen?
- Is Hilversum wel aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers?
- Welke gevolgen heeft het profiel voor ondernemers, organisaties en opleidingsinstituten?
Concreet kwamen aan de orde:
- De verbinding Mediapark-Centrum,
- De aantrekkelijkheid van het centrum en stationsgebied,
- De bereikbaarheid voor bezoekers en bewoners,
- De betaalbaarheid als woon, werk en recreatieplek.

Brochure
Er is een brochure samengesteld met achtergrondinformatie over de vragen die aan de orde zijn gekomen. Deze gratis informatiebrochure is te bestellen via het contactformulier op deze website. 

Historische Atlas van Hilversum
Het bestuur heeft samen met uitgeverij SUN - Boom de Historische Atlas van Hilversum laten maken. Deze Atlas helpt  ontwerpers van bouwwerken, gemeentebestuurders, ambtenaren en de Hilversumse bevolking nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving te plaatsen in de historische ruimtelijke ontwikkeling.
Daarnaast geeft de Atlas een prachtig overzicht van de groei van Hilversum van esdorp tot mediastad. De Atlas is geschreven door Anton Kos en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vrienden van onze Stichting.
De Atlas is voor € 29,90 verkrijgbaar bij de boekhandel en Museum Hilversum.

Meer nieuws?
Kijk ook op onze Facebook pagina: Hilversumse Architectuurprijs. Op YouTube is een film van 10 minuten te zien over de genomineerde werken en de prijswinnaar van 2015. Zoek op Hilversumse Architectuurprijs. Ook op YouTube een korte film met informatie over de vrienden van onze stichting.