Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf personen, onder wie bij voorkeur:

 • een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest in het openbaar bestuur van Hilversum
 • een persoon die afkomstig is uit de kring van personen en/of instellingen die zich bezighouden met de (cultuur)historie van Hilversum
 • een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect
 • een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest op het gebied van wonen in Hilversum
 • een persoon die afkomstig is uit de sfeer van het ondernemen te Hilversum

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

 • Jacques van Rooijen, voorzitter
 • Ward Roozenburg, penningmeester
 • Eric van der Want, algemeen bestuurslid
 • Raoul van de Wetering, algemeen bestuurslid
 • Marinske Horstman - algemeen bestuurslid
 • Maroesje Schuurmans - algemeen bestuurslid

Secretariaat: Vacature

Architectuurfilm in Filmtheater Hilversum

The Proof of the Pudding
Aanmelden

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl