Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf personen, onder wie bij voorkeur:

  • een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest in het openbaar bestuur van Hilversum
  • een persoon die afkomstig is uit de kring van personen en/of instellingen die zich bezighouden met de (cultuur)historie van Hilversum
  • een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect
  • een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest op het gebied van wonen in Hilversum
  • een persoon die afkomstig is uit de sfeer van het ondernemen te Hilversum

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

  • Jacques van Rooijen, voorzitter
  • Ward Roozenburg, penningmeester
  • Peter Defesche, algemeen bestuurslid
  • Eric van der Want, algemeen bestuurslid
  • Raoul van de Wetering, algemeen bestuurslid

Secretariaat: Barbara den Hartogh

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl