'Het gebouw aan de Badhuislaan is van zwembad/badhuis tot 11 eigentijdse woningen en parkeergarage getransformeerd. De gevels zijn zo veel mogelijk naar de oorspronkelijke situatie van het badhuis gemaakt en geschilderd in de originele kleuren.'

Architectuurfilm in Filmtheater Hilversum

The Proof of the Pudding
Aanmelden

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl