'De buitenplaats Hoorneboeg kreeg een nieuwe invulling met aan­dacht voor cultuur en natuur. Het totaal bestaat uit een ensemble van tuinmanswoning, houten schuur, stenen schuurwoning, moestuinwoning en kas, dat samen een gemeentelijk monument vormt.'

Architectuurfilm in Filmtheater Hilversum

The Proof of the Pudding
Aanmelden

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl