Utrechtseweg. Natuurbrug Hoorneboeg

Bosch Slabbers landschapsarchitecten

De Utrechtse Heuvelrug is een van de belangrijkste natuur- en cultuurgebieden van Midden-Nederland. De ecologische waarde wordt bepaald door de afwisseling van droog, nat, bos, heide, veen en plassen. Veel soorten pendelen van gebied naar gebied, zij foerageren in de open veenpolder en overnachten in de beschutting van het bos.

Het verdriet van de Utrechtse Heuvelrug is dat deze veelvuldig wordt doorsneden, waardoor de verschillende leefgebieden niet meer met elkaar verbonden zijn. In het kader van ‘’Heel de Heuvelrug’’ is besloten tot de aanleg van een aantal ecologische verbindingen: natuurbruggen en faunapassages. In opdracht van aanvankelijk het GNR (initiatieffase) en later Provincie Noord-Holland (ontwerpfase) heeft Bosch Slabbers veel van deze verbindingen uitgewerkt, onder het motto ‘’een ecoduct is geen viaduct’’.

Het ecoduct moet heel verschillende dieren een veilige oversteek bieden. De das stelt andere eisen aan een ecoduct dan de boommarter. Om zo veel mogelijk dieren uit de omgeving te bedienen is ingezet op een bos/heide biotoop. Voor het optimaal functioneren van het ecoduct is voldoende beschutting, voldoende breedte en het voorkomen van verstoringen door licht en geluid van belang.

Het ecoduct dient tevens als recreatieve oversteek. Dat vraagt om een natuurlijke scheiding tussen de ecologische en de recreatieve verbinding op het ecoduct.

In het ontwerp ging het om:

  • situering
  • vormgeving ‘onderwereld’
  • vormgeving ‘bovenwereld’

Situering

Door de natuurbrug in het verlengde van de oude beukenlaan te situeren hoefde minimaal in het aanwezige bomenbestand te worden ingegrepen en kreeg deze laan voor de recreant hernieuwde zeggingskracht.

Onderwereld

Door met schuine wanden te werken ontstond een zo ruim mogelijk onder-door-zicht. De wanden zijn afgewerkt met een in het beton ‘‘gegoten’’ tekening van eikenbladeren en eikels.

Bovenwereld

Het hekwerk op de natuurbrug is vormgegeven als een licht gebogen vlechtwerk van takken gemaakt van cortenstalen elementen. De elementen zijn gedraaid en gespiegeld om storende repetitie te voorkomen. Door het hekwerk deels voor de betonnen draagconstructie voort te zetten is deze visueel minder aanwezig.

De winnaars

Vakprijs: René van Zuuk Architekten bv - Belvedère.

Publieksprijs: Zecc Architecten - Mout


Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl