Reglement

Er is een reglement waarin de regels staan die gelden voor de organisatie van de Hilversumse Architectuurprijs. Het reglement is bindend en bevat ook de criteria voor toekenning van de Vakprijs en Publieksprijs.

Criteria voor toekenning

Voor de Prijzen over 2019 - 2020 komen in aanmerking ontwerpers van bouwwerken:

  • die opgeleverd zijn in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020,
  • liggen binnen de gemeentegrenzen van Hilversum,
  • bouwvergunningplichtig en/of aanlegvergunningplichtig zijn en
  • voldoen aan de doelstelling van de Prijs, zoals bepaald in de statuten van de Stichting

De Stichting beschikt over een door de gemeente Hilversum samengestelde lijst met alle bouwwerken die in de genoemde periode zijn opgeleverd.
Het bestuur van de Stichting laat zich adviseren door een commissie, samengesteld uit bestuursleden van de Stichting.
Deze commissie maakt aan de hand van de door de gemeente geleverde lijst een concept- nominatie van maximaal tien bouwwerken.

De definitieve nominatie wordt na toetsing aan de criteria door het bestuur vastgesteld.

De architecten van de genomineerde projecten worden verzocht te laten weten of zij de nominatie accepteren en de voor de beoordeling door de Vakjury en het publiek benodigde informatie aan te leveren. De inzendingen worden aan de jury ter hand gesteld.

Het bestuur van de Stichting verstrekt de beschrijving van de genomineerde projecten aan de Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode voor de organisatie van stemming voor de Publieksprijs.

Architectuurfilm in Filmtheater Hilversum

The Proof of the Pudding
Aanmelden

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl