Bosdrift 53: Restauratie Clemenskerk

Boei, i.s.m. Hurenkamp Architecten en Van de Burgt en Strooij.

De Clemenskerk in Hilversum (1914) is ontworpen door de Rotterdamse architect J.W.A. van Gils. In de Hilversumse Bloemenbuurt is de Clemenskerk een architectonisch hoogtepunt, waar de stedenbouwkundige Willem Dudok in zijn plannen voor de wijk dan ook zorgvuldig rekening mee hield. In 1996 werd het kerkgebouw gesloten en volgde een lange periode van leegstand.

Opvallend aan de Rooms Katholieke kerk is de grote centrale open ruimte met de geblokte boogconstructies. Het brede middenschip wordt van de zijschepen gescheiden door vierkante rode bakstenen pijlers die rode bakstenen scheibogen dragen. Deze zijn wit gestukt met goudkleurige ornamenten. De Clemenskerk is een fraai voorbeeld van een kerkgebouw waar zowel het exterieur als het interieur is uitgevoerd in neo-romaanse– en byzantijnse stijl met Scandinavische invloeden.

In 2010 dreigde de kerk, inmiddels een rijksmonument, na een sluipend verval gesloopt te worden. BOEi heeft dit kunnen voorkomen door het rijksmonument te kopen en te beginnen met de restauratie van de kerk die in 2013 is afgerond Tijdens de restauratie is de schildering in het voormalige koor, verborgen onder een witte pleisterlaag, teruggebracht.
Na de restauratieperiode is in de kerk vloerverwarming aangebracht, enerzijds om vochtproblemen aan o.a. schilderwerken te voorkomen en anderzijds om een herbestemming mogelijk te maken.

De Clemenskerk is inmiddels herbestemd tot trampolinepark en heeft in afgelopen zomer haar deuren geopend voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Deze unieke herbestemming doet recht aan het bijzondere rijksmonument. De trampolines en andere attributen zijn zo geplaatst dat ze zonder het gebouw aan te tasten gemakkelijk weer verwijderd kunnen worden. De kerk is met deze nieuwe functie als sportplek voor jongeren voor toekomstige generaties gered. 

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl