72 appartementen Erfgooiersstraat-Dasselaarstraat

dvdp architectuur en stedenbouw


In opdracht van De Alliantie Ontwikkeling heeft DVDP ontwerponderzoek gedaan naar mogelijke nieuwbouw op de plaats van de bestaande appartementengebouwen aan de Dasselaarstraat, de Erfgooierstraat, de Van Dijkstraat en de Verschurestraat in de uiterste noordoosthoek van Hilversum Noord.

Het hieruit voortgekomen verkavelingsplan is getoetst aan de nieuwe stedenbouwkundige voorwaarden en ambities. Er heeft intensief overleg plaatsgevonden met de Gemeente Hilversum, belangstellende bewoners (terugkeerders en nieuwkomers) en andere belanghebbenden uit de buurt. Stedenbouwkundig ruimtelijk plan, bouwvolume, planorganisatie, groenstructuur, verkeer en parkeeroplossing, zijn daarbij de revue gepasseerd en tussen 2013 en 2015 nader uitgewerkt. In 2017 kon worden begonnen met de bouw.

Er is een systematische planopzet ontwikkeld die uitgaat van het zo rationeel mogelijk ordenen van woningtypen en bouwstructuren, met een galerijontsluiting voor alle appartementen op de verdiepingen en met een eigen voordeur voor de appartementen op de begane grond.
Op deze manier is de ambitie verwezenlijkt om een plan te maken dat recht doet aan de aard en kwaliteit van de bestaande openbare ruimte en dat ruimte biedt aan een gevarieerd woningprogramma met woningen tussen de 50 en 90 m2 gbo.

Daarbij hebben de kwaliteitseisen die altijd een prominente rol spelen hier vorm gekregen in heldere woningplattegronden die bruikbaar zijn voor veel verschillende bewonersgroepen, in een ruime buitenruimte voor elk appartement en in een heldere omkadering van ieders domein (privé, collectief en openbaar) zodat sprake kan zijn van een aangenaam, veilig en duurzaam gebruik van de hele woonomgeving.

In de architectonische uitwerking is veel aandacht besteed aan plas┬Čtiek en ritme van de blokken. Ondanks een horizontale ontsluiting van de blokken, zijn de straatgevels uitgewerkt met een sterke verticale geleding en een opbouw van basement, middendeel en bovenbouw. Niet alleen wordt zo aansluiting gevonden bij de karakteristieken van de context, maar krijgt elk gebouw daarmee ook een evenwichtige plastische uitwerking, en het straatbeeld als geheel een sterke ritmiek.
Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl