55 appartementen Oostereind: Belvedère.

Rene van Zuuk Architecten bv

De kavel heeft een driehoekige vorm en is 3000 m2 groot. Als gevolg van de eisen met betrekking tot de afstand tot de erfgrens, het parkeren en een Bonnaleiding die dwars door de kavel loopt, kon slechts 450 m2 (15%) bebouwd worden. Met dit kleine te bebouwen oppervlak zijn slechts 4 appartementen per bouwlaag mogelijk en met maximaal 11 bouwlagen, 44 appartementen in totaal. Vanwege de hoge grondprijs was een appartementencomplex alleen financieel haalbaar bij de bouw van 55 appartementen. Om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen is een toren ontworpen met een kleine footprint die naar boven toe steeds verder uitkraagt. Door de uitkraging wordt het vloeroppervlak naar boven steeds groter. Daardoor kan tegemoet worden gekomen aan zowel het aantal appartementen als de variatie in grootte van 64 m2 tot 126 m2. Bovendien heeft de uitkraging als voordeel dat er meer openbare ruimte overblijft.

Omdat de toren op de kop van een reeks torens ligt, was het wenselijk om een alzijdig gebouw te maken met een duidelijke symmetrie. Daarnaast was er vanuit de gemeente de wens om een markant gebouw te maken met een sculpturale vorm zodat de bestaande reeks met torens afgesloten wordt met een bijzonder gebouw.

Constructief is de uitkraging mogelijk door aan beide zijden van de kern dezelfde hoeveelheid materiaal uit te kragen, vergelijkbaar met de constructie van het melkmeisje dat aan beide zijden dezelfde hoeveelheid melk in emmers draagt. Een gevolg van deze constructie is dat de plattegrond van de toren een kruisvorm krijgt. Elk appartement heeft twee oriëntatierichtingen. Dit geeft een hoge mate van flexibiliteit bij het indelen van de plattegronden en zorgt ervoor dat elke bewoner een balkon heeft dat door de zon kan worden bereikt. Belvedère verwijst naar het uitzicht over Hilversum en de bosrijke omgeving grenzend aan de kavel. 

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl