Nieuws


Correctie in juryrapport 2021

In het juryrapport, zoals opgenomen in het boekje Prijsuitreikingen 2019-2020 is een fout geslopen. Inmiddels is in het boekje dat via Downloads opgehaald kan worden deze misser gecorrigeerd.
Het gaat om de tekst over de Elektrobuurt. De juiste omschrijving van het project is: 'de complexen 2,3 en 4 van de voormalige Bouwvereniging St. Joseph (architect: Nic. Andriessen)'.
In de oude versie werd het project abusievelijk als gemeentelijk complex aan W.M. Dudok toegeschreven. 

Stemmen op het mooiste bouwwerk van de laatste twee jaar.

Op donderdag 28 oktober werden voor de zevende keer de Hilversumse Architectuurprijzen uitgereikt. Dit jaar ging het om bouwwerken die in 2019 en 2020 zijn opgeleverd.
Het bestuur van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs heeft uit alle gereedgekomen Omgevingsvergunningplichtige bouwwerken een voorselectie gemaakt van ruim vijftig werken die in 2019 en 2020 in gebruik zijn genomen. Vervolgens zijn er tien bouwwerken door het bestuur genomineerd voor de Vakprijs en de Publieksprijs. Alle tien betrokken architectenbureaus hebben hun nominatie geaccepteerd en dingen mee naar de prijzen.

Uit de tien genomineerden heeft de Vakjury de winnaar gekozen van de Vakprijs. Unaniem werd H Park tot winnaar uitgeroepen. De Hoorneboeg vond de jury een eervolle vermelding waard.
Sinds het voorjaar waren de genomineerden al bekend, maar door de coronamaatregelen is de verkiezing tot het najaar uitgesteld.

De Publieksprijs is door u gekozen
Bezoekers van onze website: hilversumsearchitectuurprijs.nl en lezers van De Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode konden via de website van de krant hun stem uitbrengen op het mooiste bouwwerk van de tien genomineerden.
De winnaar van de Publieksprijs is de villa aan de Bachlaan.


Nieuws over het debat over de omgevingsvisie

Op dinsdag 5 oktober 2021 vond in De Morgenster vanaf 19.30 uur ons debat: De Toekomst van Hilversum, op naar 2040! plaats. 
Het verslag van de avond vindt u onder Downloads. De live-registratie kunt u bekijken via ons YouTube kanaal: Hilversumse Architectuurprijs.


10.000 woningen? Wordt vervolgd....

Het college wilde voor de zomer een knoop doorhakken over de aansluiting als Sleutelgebied bij de Metropoolregio Amsterdam.

Dat is niet doorgegaan. De gemeenteraad heeft mede door een breed bewonersinitiatief besloten dat er eerst  een gesprek moet plaatsvinden over de toekomst van Hilversum met ondernemers, instellingen en natuurlijk de inwoners. Pas op de plaats te maken en eerst de bevolking aan het woord. Dit alles in het kader van de  te produceren Omgevingsvisie.

Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft het bestuur van de Stichting besloten dit najaar een tweetal debatavonden te organiseren over Wonen  en Mobiliteit. We zullen deze debatten goed afstemmen met de gesprekken die in Hilversum gaan plaatsvinden over de Omgevingsvisie.


Culturele ANBI status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs ven Culturele ANBI's hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Vanaf 20 november 2019 heeft de Stichting Hilversumse Architectuurprijs de status van Culturele ANBI gekregen. Deze status is verleend door de Belastingdienst omdat de HAP werkzaam is op cultureel gebied. 
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een Culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Een reden te meer om Vriend van de HAP te worden en te blijven!


Vakprijs en Publieksprijs 2019

Op donderdag 11 april 2019 vond in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis voor de zesde keer de prijsuitreiking plaats. De avond stond daarnaast in het teken van het tienjarig bestaan van de stichting Hilversumse Architectuurprijs.
De Vakjury onder voorzitterschap van Rudy Uytenhaak was opgetogen over het ontwerp van René van Zuuk, het project Belvedère aan het Oostereind.
De Publieksprijs ging met ruime voorsprong op de nummers twee en drie naar Foodhall Mout aan de Naarderstraat van Zecc architecten.

Op de foto de trotse winnaars. De Vakprijs bestaat uit een bronzen medaillon met aan de ene kant de beeltenis van W.M. Dudok en het raadhuis en aan de andere kant het winnend ontwerp. De Publieksprijs is een drie dimensionale weergave van het winnend ontwerp in glas.

De feestelijke prijsuitreiking had over belangstelling niet te klagen. De Burgerzaal was tot de nok toe gevuld met ruim 230 aanwezigen. Een mooie afsluiting van het tienjarig bestaan van de Stichting.


Verslag 'Een Gouden Kans voor Hilversum'

Het korte verslag van de bijeenkomst op 12 februari 2019 in 'De Morgenster' is te vinden onder Downloads.
We hebben een aantal aanwezigen het verslag niet kunnen toesturen omdat het e-mailadres niet leesbaar was of om een andere reden niet bereikbaar was. Maar ook voor de niet bezoekers in dit verslag nog eens alle bijdragen van de avond.


Video van de genomineerde werken 

Op 11 april heeft de uitreiking van de Vakprijs en de Publieksprijs 2019 plaatsgevonden in de Burgerzaal van  het Hilversumse raadhuis.
Van de genomineerde werken is een video gemaakt. Klik hier om het filmpje te bekijken.


Gouden kans Stationsgebied

Zeven Straatjes, Vier Brinkjes en kleine spoorbomen... Wat verbindt oost Hilversum en het centrum met elkaar. 
Het gaat om de toekomst van Hilversum.
Het stationsgebied aanpakken kunnen we maar een keer goed doen.

Op 12 februari organiseerden wij in De Morgenster een informatieve, inspirerende discussieavond. Steeds meer mensen vinden dat de gemeente niet alleen naar het model 'de Zeven Straatjes', maar ook naar het model 'de Vier Brinkjes' moet kijken. Onder de sprekers Michel Huisman, de bedenker van het Vier Brinkjes model, Jos Gadet, hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam en Gerrit Modderkolk, projectdirecteur Maankwartier Heerlen. 

De avond werd zeer druk bezocht. Er waren ongeveer 250 belangstellenden, waaronder veel raadsleden en wethouders. Binnenkort vindt u hier een kort verslag van de bijeenkomst. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden de aanwezigen op de avond in de Morgenster op de hoogte.


Michel Huisman, ontwerper van het Heerlens Maankwartier, heeft een plan voor het Hilversumse stationsgebied.

Het bestuur van de Hilversumse Architectuurprijs is blij verrast met de structurele en originele aanpak door kunstenaar Michel Huisman van het spoorprobleem in Hilversum.

Tijdens de presentatie van het plan op 17 december 2018 aan de gemeenteraadsleden hebben wij ons standpunt toegelicht.

Volgens het bestuur lossen de plannen voor de westkant: 'de zeven straatjes' en de plannen voor de oostkant: het project Spoorzone, het probleem van de tweedeling van Hilversum niet op. Integendeel , door de laatste wijzigingen in de plannen voor de westkant ontstaat er een nieuwe muur langs het spoor. De plannen voor de oostkant hebben steeds meer het karakter van een wijkplan. Nodig, maar het heeft niets met het spoorprobleem te maken. Met het plan van Huisman ontstaat er een 'redelijk alternatief' voor de collegeplannen.

Kortom: de plannen die nu worden ontwikkeld  worden bedacht met de rug naar het spoor. Terwijl er nu de unieke kans ligt de tweedeling van Hilversum fundamenteel aan te pakken. De collegeplannen doen dat niet; het plan van Huisman is wat dat betreft veelbelovend.

Bij twijfel nog eens nadenken. Een definitieve oplossing met het overbouwen van het spoor verdient serieuze aandacht.


Het spoor in Hilversum: Tussen Bereikbaarheid en Barrière

De Gooilijn, de hoofdader tussen Amsterdam, Hilversum, Amersfoort en Utrecht is een van de drukste spoorlijnen in ons land. De spoorbomen in Hilversum, maar ook in Naarden en Bussum, zijn nu al tussen de 50 en 90 procent van de tijd dicht. Spoorboekloos rijden vergroot de problemen alleen maar.

 Het spoor, onmisbaar voor de bereikbaarheid, vormt sinds jaar en dag een barrière tussen Oost en West en een probleem voor het woon-, werk-, en leefklimaat. Door de toename van de verkeersstromen zijn nu de grenzen van het aanvaardbare bereikt. De discussies over de 'kleine spoorbomen' in Hilversum en de gelijkvloerse kruisingen in Bussum en Naarden zijn voorbeelden hiervan.


Debatavond: 'Tussen Bereikbaarheid en Barrière'

De Stichting Hilversumse Architectuurprijs organiseerde op donderdag 8 maart 2018 in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis een debatavond over dit onderwerp: 'Tussen Bereikbaarheid en Barrière'. Het is tijd voor een definitieve oplossing. Aan de orde kwamen de stedenbouwkundige en architectonische kansen en mogelijkheden van de Spoorzone met de blik op de toekomst en voorbeelden hoe het ook kan:

 • Verbinden van Oost en West,
 • Verdiepte ligging van het spoor,
 • Overbouwen van de spoorzone,
 • Voorbeelden in het land,
 • Wat kost het eigenlijk en wat levert het op.

De avond was bedoeld voor alle Hilversummers (en Bussumers) die een definitieve oplossing van het Spoorzone-probleem belangrijk vinden. Tijdens de avond werden mogelijkheden en kansen toegelicht door deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en infrastructuur en werden voorbeelden uit Delft, Heerlen en Vught besproken.


Verslag, Enquête en Informatiebrochure

Download deze documenten.


Uitreiking Vakprijs en Publieksprijs 2015-2016

Op donderdag 6 april 2017 heeft de feestelijke uitreiking van de Architectuurprijzen over 2015-2016 plaatsgevonden.
De bijeenkomst was in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis. De ruim 150 aanwezigen waren er getuige van dat de Vakprijs naar Studioninedots ging voor het project Jan v.d. Heijdenstraat-Larenseweg. De Publieksprijs was voor Bureau MT: de villa Jac. Pennweg 25.


Alle genomineerden op de foto

Een foto van alle genomineerden en sfeerbeelden van de avond van de prijsuitreiking.


Toespraak Juryvoorzitter Kees Rijnboutt

Klik hier voor de toespraak van de juryvoorzitter.


Film met de genomineerde projecten 2015-2016

Er is een korte film gemaakt van ca. 8 minuten met alle nominaties. Om de film te bekijken: klik hier.


Programma

De feestelijke prijsuitreiking op donderdag 6 april in de Burgerzaal van het raadhuis begon met een verhaal van architect Marlies Rohmer over haar boek ‘What happened to my buildings’.
Daarna kregen alle genomineerden 5 minuten de gelegenheid hun genomineerde werk toe te lichten. Vervolgens werd door de voorzitter van de Vakjury de winnaar van de Vakprijs bekendgemaakt en werd de winnaar van de Publieksprijs bekendgemaakt door Peter Schat, redactiechef van De Gooi en Eemlander.


'Hilversum Mediastad' Wat betekent dat voor de inrichting van de stad

Hilversum staat bekend als de Mediastad. Dat profiel zou herkenbaar moeten zijn in de stad en de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving. Het profiel zou ook te herkennen moeten zijn op het gebied van Wonen, Werken, Cultuur en ondernemen. Hoe denken betrokkenen daarover?
Tijdens onze Themabijeenkomst over dit onderwerp in april 2016 gaven spraakmakende inleiders hun visie.

Inleidingen werden verzorgd door stedenbouwkundige Ton Schaap, mediadeskundige Rudy Stroink en de gemeentelijke deskundige Anne Visser. Kjeld Vosjan (Centrummanager) en Wim Voogt (plan voor het stationsgebied) kwamen ook aan het woord.
De resultaten van de enquête die wij organiseerden i.s.m. De Gooi en Eemlander werden op deze avond gepresenteerd. De avond werd bezocht door ruim 120 geïnteresseerden.
Het debat met de zaal werd geleid door tv presentator en Hilversummer Kees Driehuis.

Thema's

De volgende thema's kwamen aan bod:

 • Maakt Hilversum zijn naam, waar als Mediastad op stedenbouwkundig terrein?
 • Hoe zit het met wonen en werken in de Mediastad voor werknemers en hun gezinnen?
 • Is Hilversum wel aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers?
 • Welke gevolgen heeft het profiel voor ondernemers, organisaties en opleidingsinstituten?

Concreet kwamen aan de orde:

 • De verbinding Mediapark-Centrum,
 • De aantrekkelijkheid van het centrum en stationsgebied,
 • De bereikbaarheid voor bezoekers en bewoners,
 • De betaalbaarheid als woon, werk en recreatieplek.

Brochure

Er is een brochure samengesteld met achtergrondinformatie over de vragen die aan de orde zijn gekomen. Deze informatiebrochure kunt u downloaden. Ga naar Nieuws/Downloads.


Historische Atlas van Hilversum

Het bestuur heeft samen met uitgeverij SUN - Boom de Historische Atlas van Hilversum laten maken. Deze Atlas helpt ontwerpers van bouwwerken, gemeentebestuurders, ambtenaren en de Hilversumse bevolking nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving te plaatsen in de historische ruimtelijke ontwikkeling.
Daarnaast geeft de Atlas een prachtig overzicht van de groei van Hilversum van esdorp tot mediastad. De Atlas is geschreven door Anton Kos en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vrienden van onze Stichting.
De Atlas is voor € 29,90 verkrijgbaar bij de boekhandel en Museum Hilversum.


Meer nieuws?

Kijk ook op onze Facebook pagina: Hilversumse Architectuurprijs. Op YouTube is een film van 10 minuten te zien over de genomineerde werken en de prijswinnaar van 2015. Zoek op Hilversumse Architectuurprijs. Ook op YouTube een korte film met informatie over de vrienden van onze stichting.

Prijzen 2021: H Park en villa Bachlaan
Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl