Welkom

De Hilversumse Architectuurprijs is in 2009 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs.

De Hilversumse Architectuurprijs is een onderscheiding die eens in de twee jaar wordt toegekend door de Stichting aan ontwerpers van bouwwerken die in de afgelopen periode van twee jaar zijn gereedgekomen. De criteria waaraan de bouwwerken moeten voldoen zijn in een reglement vastgelegd. Er is een Vakprijs en een Publieksprijs.

De doelstelling van de Hilversumse Architectuurprijs, zoals bepaald in de statuten van de Stichting, is:

  • het bevorderen van de kwaliteit van de architectuur,stedenbouw en landschapsinrichting te Hilversum, voortbouwend op de traditie van de Hilversumse jonge bouwkunst;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de Hilversumse bevolking bij architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting in het algemeen en die van Hilversum in het bijzonder.

Het werk van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs wordt mede mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen. Zie hiervoor de 'Vrienden' van de Stichting.

Voor vragen over de mogelijkheden van sponsoring kunt u contact opnemen met het bestuur.

Architectuurfilm in Filmtheater Hilversum

The Proof of the Pudding
Aanmelden

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
info@hilversumsearchitectuurprijs.nl